Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Yhteystiedot

040 51 53 108
020 19 82 121
035 88 11 54

Postiosoite:

Kruutilantie 53

37700 Sääksmäki

 

Öljysäiliön Tarkastus

  • Öljysäiliön tarkistusväli on öljylämmityslaitteistosta annetun asetuksen 1211/ 1995 mukaan
  •  tärkeillä pohjavesialueilla 5 vuotta. Lisäksi sama tarkistusväli suositellaan myös muilla alueilla.
  • Tämä sillä edellytyksellä että säiliön kunto on A- luokkaa.
  • Säiliön kuntoluokan huonontuessa tarkistusvälit tihenevät.
  • Mahdollinen pohjasakka poistetaan ja säiliö puhdistetaan huolellisesti.
  • Puhdistuksen jälkeen säiliö tarkastetaan syöpymien varalta ja mahdollisilta muilta vaurioilta.
  • Tämän jälkeen käyttökelpoinen öljy pumpataan takaisin säiliöön. Tämä kaikki vain muutaman tunnin  kuluessa, säiliön koosta ja sijainnista riippuen.
  • Asiakasta informoidaan aina paikanpäällä tarkastuksen tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
  • Jokaisesta tarkastuksesta asiakkaalle toimitetaan postitse tarkastuspöytäkirja.
  • Työskentelytapoihimme kuuluu aina varjella asiakkaidemme pihoja ja luontoa parhaan kykymme mukaan.
 
 
määräaikaistarkastuksen perusteella siirtää luokkaan A edellyttäen, että hitsatun kohdan ultraääni tarkastuksessa ei havaita ulkopuolisia eikä sisäpuolisia syöpymiä. 
 
 
 
Ote kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/83), muutos (1 199/95) 
 

3 luku 

Säiliöluokat, tarkastusajat ja käyttörajoitukset 

9 § 

Säiliöt jaetaan niiden kunnon perusteella seuraaviin luokkiin: 

1) luokka A: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka painekokeen perusteella todetaan tiiviiksi; 

2) luokka B: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm; 

3) luokka C: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputellaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla; sekä 

4) luokka D: säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa. 

10 § 
 
Säiliö on määräaikaistarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. 

A-luokan metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden vuoden ja muu kuin metallisäiliö, joka tarkastuksen perusteella kuuluu luokkaan A, 10 vuoden väliajoin. 

B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen kahdenvuoden väliajoin. 

C-luokan säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta, jollei palopäällikkö erityisistä syistä määrää säiliön poistettavaksi käytöstä edellä mainittua lyhyemmässä ajassa tai salli sen käytön tätä pidemmän ajan. 

D-luokan säiliö on välittömästi poistettava käytöstä
 
11 § 

Hitsaamalla korjattu B-, C- tai D-luokan säiliö kuuluu korjauksen jälkeen luokkaan B. Tälläinen säiliö voidaan seuraavan 
 
 
Päätöksen muulla tavoin korjatun, korroosiosuojatun tai pinnoitetun säiliön kuulumisesta A- tai B- luokkaan tekee (Turvatekniikan keskus) joka myös päättää tällaisiin säiliöihin mahdollisesti sovellettavista muista kuin 10 §:n mukaisista tarkastusväliajoista.